LOADING ...

- Filipino uPOST

Aug 18, 2017. 24 comments

Bilang isang Hot Woman, I'm Heartbroken

Bilang isang Hot Woman, I'm Heartbroken

Ako ay isang mainit na babae. Wala akong pangalan dahil hindi ko kailangan ang isa dahil mainit ako. (Tulad ng maraming mainit na kababaihan, wala akong numero ng sosyal na seguridad. Isang kard na nagsasabing "HOT" na sinusundan ng isang serye ng mga 10s.) Mas maaga sa araw na ito, nabasa ko (o may isang taong nagbabasa sa akin, dahil tandaan , Ako ay mainit) sa New York Post artikulo...

24 Comments

Language