LOADING ...

LATE IN THE TAY's posts - Filipino uPOST

Dec 05, 2019.
Nov 14, 2019.
Nov 08, 2019. 2 comments

2 Comments

Oct 28, 2019.

Late TAY Retro: Sega | Mega Drive | Komersyal ng TV (JP)

Late TAY Retro: Sega | Mega Drive | Komersyal ng TV (JP)

Late TAY Retro : PC Engine | Jaseiken Necromancer | Komersyal ng TV (JP)

Oct 27, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro : Sega | Mega Drive | Komersyal ng TV (JP )

Oct 26, 2019.
Oct 25, 2019. 2 comments

Late TAY Retro: PC Engine | (邪 聖 剣 ネ ク ロ マ ン サ ー) Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro: PC Engine |  (邪 聖 剣 ネ ク ロ マ ン サ ー) Jaseiken Necromancer |  TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro : PC Engine | Kato-chan Ken-chan [J.J. & Jeff] | TV Komersyal (JP)

2 Comments

Oct 24, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro : PC Engine | The Kung Fu [China Warrior] | TV Komersyal (JP)

Oct 23, 2019. 1 comments

1 Comments

Oct 22, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | Komersyal ng TV (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | Komersyal ng TV (JP)

Late TAY Retro : Famicom | Rockman 6 [Mega Man 6] | Komersyal ng TV (JP)

Oct 21, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro : NES / Game Boy | Tetris 2 | TV Komersyal (NA)

Oct 20, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | (Sagradong St.) ー) Jaseiken Necromancer | Komersyal ng TV (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | (Sagradong St.) ー) Jaseiken Necromancer | Komersyal ng TV (JP)

Late TAY Retro : NES / Game Boy | Star Trek: The Next Generation | TV Komersyal (NA )

Oct 08, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro : Boy ng Nintendo Game | Hoshi no Kabi [Kirby’s Dream Land] | TV Komersyal (JP)

Oct 06, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro : Amiga 500 | “Brighter By Far” | TV Komersyal (UK )

Oct 05, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | (Sagradong St.) ー) Jaseiken Necromancer | Komersyal ng TV (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | (Sagradong St.) ー) Jaseiken Necromancer | Komersyal ng TV (JP)

Late TAY Retro : Sega Master System | Tom & Jerry: The Movie | Komersyal ng TV (FR )

Oct 03, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro : Nintendo Game Boy | Nekketsu Kōha Kunio-kun: Bangai Rantō Hen ( Mainit na Dugo ng Guy Guy: Ang Dagdag na Mga Brawl ”) [US: Double Dragon II] | TV Komersyal (JP )

Sep 29, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro : Nintendo Entertainment System / Game Boy | Yoshi | TV Komersyal (NA)

Sep 28, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro : Nintendo Game Boy | Metroid II: Return of Samus | TV Commercial (NA )

Sep 26, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | TV Komersyal (JP)

Late TAY Retro : Famicom | Hatris | TV Komersyal (JP)

Sep 25, 2019.

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | Komersyal ng TV (JP)

Late TAY Retro: PC Engine | Jaseiken Necromancer | Komersyal ng TV (JP)

Late TAY Retro : Nintendo Game Boy | Mystic Quest [Final Fantasy Adventure] | Komersyal ng TV (DE )

Language