LOADING ...

Habang nagagalit ang welga, nagpapatuloy ang mga akusado ...

ImmoralMinority Oct 09, 2019 at 02:29. 5 comments

5 Comments

Other ImmoralMinority's posts

Madali ito ngayon.  Inaasahan ko na ang lahat ay nasa Oppoworld. Madali ito ngayon. Inaasahan ko na ang lahat ay nasa Oppoworld.

Tumingin ako sa magarbong motorsiklo. Hindi ko dapat gawin ito. Ang pula na 959 ay nagparamdam sa akin. Huminto din ako sa tindahan ng mga bahagi ng auto, at nakita ko ang isang Mustang sa natural na tirahan nito.

Toby, pagawaan ng gatas, at robot feed pusher Toby, pagawaan ng gatas, at robot feed pusher

Ang organikong pagawaan ng gatas ay may isang robot na feed pusher, at natagpuan ni Toby ang totoong nagtatrabaho sa ranso na aso. At nakatulong sa pagpapakain ng mga guya sa pamamagitan ng pag-inom ng sobrang gatas Ang mga magsasaka na ito ay mga kamangha-manghang mga tao, at ang isang araw na tulad ngayon ay isang paalala ng kung...

Language