who priced you because they effed up

Smartwatch นี้มีราคาที่น่างงงวย

Smartwatch นี้มีราคาที่น่างงงวย

แบรนด์สมาร์ทวอทช์โดยเฉลี่ยของคุณมักจะวางนาฬิกาอย่างน้อยสองประเภท ได้แก่ สมาร์ทวอทช์รุ่นเรือธงระดับพรีเมี่ยมและทางเลือกที่คำนึงถึงต้นทุนมากกว่าโดยมีคุณสมบัติประมาณ 75% ของเรือธง Samsung ทำมัน (Galaxy Watch 3 และ Galaxy Watch Active2), Fitbit ทำ (Fitbit Sense และ Versa 3) และตอนนี้กับ Apple Watch SE แล้ว Apple ก็ได้เข้าร่วมด้วย

Language