what to call him

โอบามาเป็นประธานาธิบดีที่ไม่เคารพที่สุด แล้วเราเรียกทรัมป์ว่าอะไร?

โอบามาเป็นประธานาธิบดีที่ไม่เคารพที่สุด แล้วเราเรียกทรัมป์ว่าอะไร?

Donald Trump ในปี 2015 รูปภาพของ Tom Pennington / Getty ประธานาธิบดีบารัคโอบามาเป็นประธานาธิบดีที่ไม่เคารพนับถือมากที่สุดในประวัติศาสตร์อันดับแรกมีคำถามเกี่ยวกับสูติบัตรของเขา

Language