Wedding dress of Princess Margaret

ชุดนี้ผีสิงแน่นอนใช่ไหม?

ชุดนี้ผีสิงแน่นอนใช่ไหม?

ชุดแต่งงานอันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าหญิงไดอาน่าปี 1981 เพิ่งถูกนำมาจัดแสดงที่พระราชวังเคนซิงตัน การจัดวางนั้นสวยงามมาก เคสกระจกยาวและมีแสงสว่างเพียงพอซึ่งแสดงรถไฟยาว 25 ฟุตทั้งหมด และอาจเป็นโอกาสที่จะได้เห็นชุดเจ้าสาวที่โดดเด่นที่สุดชุดเดียวของศตวรรษที่ 20 ด้วยตนเอง

Language