This Person Does Not Exist

คิดกับการสูญเสียความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงกับบางคนที่ไม่มีอยู่จริง

คิดกับการสูญเสียความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงกับบางคนที่ไม่มีอยู่จริง

แมชชีนเลิร์นนิงเป็นเกมที่สนุกและ (ไม่มั่นคง) เมื่อพูดถึงการแลกเปลี่ยนความคล้ายคลึงของ Freddie Mercury และ Rami Malek ตบหน้าของ Nick Offerman ลงในทีม Full House หรือดู Bill Hader ละลายเป็น Tom Cruise และ Seth Rogen ในขณะที่สร้างความประทับใจ แต่มันจะน่าขนลุกยิ่งขึ้นเมื่อสมองดิจิทัลของปัญญาประดิษฐ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นของเราเริ่มฝันถึงผู้คนใหม่ ๆ โดยสิ้นเชิงเราอาจต้องคุ้นเคยกับสิ่งนี้

Language