Real estate economics

วิธีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในตลาดที่อยู่อาศัยที่ร้อนแรง

วิธีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในตลาดที่อยู่อาศัยที่ร้อนแรง

ตลาดที่อยู่อาศัยไม่ร้อนเกินไป แต่ก็ลุกเป็นไฟ ทั้งความต้องการที่อยู่อาศัยหลังการระบาดของโรคที่ถูกคุมขังและปัญหาการขาดแคลนอุปทานทำให้ราคาขายเฉลี่ยของบ้านเดี่ยวที่มีอยู่สูงขึ้น 16

Language