Poker After Dark

ดูมัน: การพับไร้สาระของ Doug Polk กับ Phil Hellmuth อาจจะ 'ยิ่งใหญ่ที่สุด' เท่าที่เคยมีมาใน High Stakes Poker

ดูมัน: การพับไร้สาระของ Doug Polk กับ Phil Hellmuth อาจจะ 'ยิ่งใหญ่ที่สุด' เท่าที่เคยมีมาใน High Stakes Poker

เสียงกระซิบของมือที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับ Doug Polk ได้รับการเผยแพร่นับตั้งแต่การแข่งขันที่มีเดิมพันสูงของเขากับ Daniel Negreanu เริ่มต้นเมื่อฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมา

Language