Philip Hamilton

สภาเมืองชาร์ลอตส์วิลล์โหวตให้ลบรูปปั้นสมาพันธ์ 2 องค์ออกจากสวนสาธารณะในท้องถิ่นในที่สุด

สภาเมืองชาร์ลอตส์วิลล์โหวตให้ลบรูปปั้นสมาพันธ์ 2 องค์ออกจากสวนสาธารณะในท้องถิ่นในที่สุด

หวังว่าเขาจะขี่ม้าตัวนั้นไปตลอดทางจนถึงตู้เก็บของ มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าอำนาจสูงสุดสีขาวที่ฝังลึกอยู่ในประเทศนี้ที่เพียงแค่พยายามที่จะลบรูปปั้นของทหารสัมพันธมิตรจะพบกับการตอบโต้และเทปสีแดงมากมาย จะแปลกเสมอที่เรามีอนุสาวรีย์มากมายสำหรับผู้ที่ทรยศต่อประเทศของพวกเขา

Language