#negrosoulstice

รูทแตะเพื่อซื้อ NBC สำหรับ #NegroSolstice

รูทแตะเพื่อซื้อ NBC สำหรับ #NegroSolstice

ผู้ประกาศข่าวทีวี / วิทยุพร้อมบทพูดและไมโครโฟน เพียงเข้า: รูทอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อกิจการเอ็นบีซีในข้อตกลงที่ไม่เคยมีมาก่อน

Language