more like iPad No!

น่าอับอาย: Apple ถ่ายรูปผู้หญิงคนนี้เพื่อทำให้เธอดูเหมือนเฮเลนเมียร์เรนมากขึ้น

น่าอับอาย: Apple ถ่ายรูปผู้หญิงคนนี้เพื่อทำให้เธอดูเหมือนเฮเลนเมียร์เรนมากขึ้น

ในงานใหญ่ของ Apple ในวันนี้ บริษัท เทคโนโลยีได้เปิดตัวของเล่นใหม่มากมายสำหรับผู้บริโภคที่ภักดี ในบรรดา iPad Pro รุ่นใหม่ - 12

Language