Matt Gaffney

แฟน Crossword คลั่งไคล้ The New York Times

แฟน Crossword คลั่งไคล้ The New York Times

นี่ไม่ใช่วิธีการทำงานของปริศนาอักษรไขว้ แฟน ๆ หลายคนของปริศนาอักษรไขว้ของ The New York Times จะต้องหาวิธีใหม่ในการเล่น เนื่องจากเอกสารดังกล่าวได้ประกาศว่าจะหยุดสนับสนุนรูปแบบไฟล์ Across Lite ยอดนิยมที่บุคคลที่สามใช้เพื่อนำเข้าปริศนารายวันไปยังแอปของตน

Language