แม็กซ์เวลลอร์ด

Pedro Pascal อธิบายว่าตัวละคร Wonder Woman ในปี 1984 ของเขาเป็นอย่างไร

Pedro Pascal อธิบายว่าตัวละคร Wonder Woman ในปี 1984 ของเขาเป็นอย่างไร

Pedro Pascal เป็น Maxwell Lord Wonder Woman 1984 กำลังจะเจาะลึกถึงข้อเสียส่วนบุคคลเกี่ยวกับความเป็นอมตะของไดอาน่าเช่นความจริงที่ว่าเธอต้องยืนอยู่ข้าง ๆ และเฝ้าดูคนที่ใกล้ชิดกับเธอมากที่สุดจากหายไปในช่วงหลายทศวรรษที่ทำให้เธอไม่เปลี่ยนแปลง

Language