Josh Hawley Said

มิสซูรี ส.ว. จอชฮอว์ลีย์กล่าวว่าการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบเป็นของปลอมและเป็น 'ทาสที่ถูกปลดปล่อย' ของอเมริกา ฉันแปลคำพูดความเปราะบางสีขาวของเขาให้คุณฟัง

มิสซูรี ส.ว. จอชฮอว์ลีย์กล่าวว่าการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบเป็นของปลอมและเป็น 'ทาสที่ถูกปลดปล่อย' ของอเมริกา ฉันแปลคำพูดความเปราะบางสีขาวของเขาให้คุณฟัง

ส.ว. Josh Hawley (R-MO) กล่าวถึงการประชุมปฏิบัติการทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ออร์แลนโดรัฐฟลอริดา

Language