Jonathan P. Jackson

ยังคงต่อสู้เพื่อปลดปล่อย: แกะจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติของเดือนสิงหาคมสีดำ

ยังคงต่อสู้เพื่อปลดปล่อย: แกะจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติของเดือนสิงหาคมสีดำ

เดือนสิงหาคมกำลังดำเนินไปด้วยดี และสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงนักเคลื่อนไหว เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่สำคัญอย่างยิ่ง ขอต้อนรับสู่ Black August

Language