Interchange fee

วิธีหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบัตรเครดิต

วิธีหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบัตรเครดิต

หากคุณเป็นเหมือนฉันคุณใช้บัตรเครดิตรางวัลของคุณในการซื้อเกือบทุกครั้งเพื่อรับคะแนนหรือเงินคืนและคุณอาจไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆ แต่ไม่ใช่ว่าทุกธุรกรรมจะคุ้มค่ากับการกระพริบของพลาสติกเนื่องจากผู้ขายบางรายอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ลบล้างรางวัลของคุณหรือแย่กว่านั้นคือทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการใช้เช็คเงินสดหรือบัตรเดบิต

Language