Eunice Yoon

Bitcoin ร่วงลงในขณะที่มณฑลเสฉวนของจีนดึงปลั๊กการขุด Crypto

Bitcoin ร่วงลงในขณะที่มณฑลเสฉวนของจีนดึงปลั๊กการขุด Crypto

ชายคนหนึ่งถือป้ายนอกศูนย์การประชุม Mana ซึ่งมีการประชุมสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin 2021 Convention จัดขึ้นที่เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 Bitcoin ยังคงลดลงอย่างมากเป็น 32,281 ดอลลาร์ในเช้าวันจันทร์ ลดลง 17 ดอลลาร์

Language