Donovanosis

Donovanosis คืออะไรการติดเชื้อที่หายากซึ่งจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรซึ่งกัดกินผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ

Donovanosis คืออะไรการติดเชื้อที่หายากซึ่งจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรซึ่งกัดกินผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ

เรียกว่าโดโนวาโนซิสเป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนอกประเทศเขตร้อน อย่างไรก็ตามบันทึกของสามกรณีในสหราชอาณาจักรทำให้เกิดการเตือนภัย

Language