Debt consolidation

คุณควรจ่ายเงินกู้นักเรียนหรือประหยัดเพื่อการเกษียณอายุในขณะที่ดอกเบี้ยค้าง?

คุณควรจ่ายเงินกู้นักเรียนหรือประหยัดเพื่อการเกษียณอายุในขณะที่ดอกเบี้ยค้าง?

ในโพสต์ Lifehacker ก่อนหน้านี้เราแนะนำว่าคุณอาจต้องรอก่อนที่จะจ่ายเงินให้กู้ยืมสำหรับนักเรียนของคุณน้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์แม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมากที่จำนวนหนี้จะได้รับการอภัย แต่เนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะระบาดเราจึงชี้ไปที่คำแนะนำทางการเงินที่แนะนำให้ตั้งค่าการจ่ายเงินไว้สำหรับกองทุนฉุกเฉินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของคุณอย่างน้อยหกเดือน

Language