Danny McCormick

ผู้แทนรัฐลุยเซียนาเสนออย่างกล้าหาญที่จะทำให้รัฐของเขาเป็น 'เขตรักษาพันธุ์' สำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิล

ผู้แทนรัฐลุยเซียนาเสนออย่างกล้าหาญที่จะทำให้รัฐของเขาเป็น 'เขตรักษาพันธุ์' สำหรับเชื้อเพลิงฟอสซิล

Danny McCormick ผู้พิทักษ์เชื้อเพลิงฟอสซิลสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐลุยเซียนาผู้กล้าหาญมีแผนในการปกป้องเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ยากจนและไร้ประโยชน์โดยเสนอให้รัฐของเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถขุดกลั่นและเผาโดยปราศจากการตัดสิน ตัวแทนพรรครีพับลิกัน

Language