Corporate tax

Elizabeth Warren ควรพิจารณากระโดด Nerd นี้

Elizabeth Warren ควรพิจารณากระโดด Nerd นี้

Jay Carney ซึ่งเป็นตัวอย่างของ Obama-Administration-to-Corporate-shill-pipeline กำลังเข้าร่วมการขับร้องของ bootlickers ที่ปกป้อง Amazon จากนักวิจารณ์ แต่แทนที่จะย้อนกลับไปที่ผู้ใช้ Twitter อื่น ๆ อดีตเลขาธิการสำนักข่าวโอบามาทำเนียบขาวและรองประธานอาวุโสของ Amazon คนปัจจุบันเรียกร้องให้วุฒิสมาชิกเอลิซาเบ ธ วอร์เรนและเบอร์นีแซนเดอร์สกล่าวหาว่าพวกเขาเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด

Language