Cooper SE

Electric Hot Hatch Formula E ของมินิมีล้อที่ดีมาก

Electric Hot Hatch Formula E ของมินิมีล้อที่ดีมาก

มันอาจจะไม่ส่งข้อความที่ถูกต้องเมื่อรถนิรภัยสำหรับชุดแข่งรถแบบล้อเปิดไฟฟ้าของคุณมีท่อไอเสียใช่ไหม? ตอนนี้รถนิรภัย BMW i8 ของ Formula E ถึงจุดสิ้นสุดของอายุการใช้งานและ BMW ได้ประกาศว่าจะยกเลิกการมีส่วนร่วมในซีรีส์ดังกล่าวถึงเวลาแล้วที่รถฮ็อตแฮทสำหรับเด็กในเมืองผู้กล้าหาญจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งและส่งมอบ ไม่มีการปล่อยท่อไอเสียใด ๆ Mini Pacesetter ไฟฟ้า Insipred By JCW ใหม่มาแล้ว

Language