caddy

ใช้ไฟส่องหนังสือสำหรับการเปลี่ยนผ้าอ้อมตอนกลางคืน

ใช้ไฟส่องหนังสือสำหรับการเปลี่ยนผ้าอ้อมตอนกลางคืน

สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับเด็กทารกคือพวกเขาไม่เพียง แต่ทำให้ผ้าอ้อมสกปรกในระหว่างวันเมื่อทุกคนตื่นและตื่นตัวและพร้อมที่จะรับมือกับงาน คุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงในเวลากลางคืนมากมายเช่นกันและคุณจะต้องทำให้สถานการณ์สว่างขึ้นอย่างน้อยก็เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้ดี แต่ไม่มากจนทำให้ระบบของทุกคนตกใจ

Language