Amaya

นำผู้ตีท้ายครัวด้วยเงินปลอมโดยมีใบหน้าของเขาพิมพ์อยู่หรือไม่? การสอบสวน

นำผู้ตีท้ายครัวด้วยเงินปลอมโดยมีใบหน้าของเขาพิมพ์อยู่หรือไม่? การสอบสวน

ลองนึกภาพดู: คุณเป็นนักเต้นระบำเปลื้องผ้าและคุณก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาแล้วชูก้นของคุณให้กับ Usher Raymond จากเรื่อง“ You Got It Bad” My Way”“ ใช่!” และวันที่ชื่อเสียง Chilli-from-TLC- ครั้งหนึ่ง จากนั้นคุณก็พร้อมที่จะนับรายได้คืนของคุณคุณก็รู้ว่าเงินสดบางส่วนเป็นของปลอม

Language