ActivePure Medical Guardian

อดีตผู้อำนวยการ CDC ภายใต้ทรัมป์กำลังส่งเสริมเทคโนโลยีการฆ่าไวรัสที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สำหรับ 'Big Ass Fans'

อดีตผู้อำนวยการ CDC ภายใต้ทรัมป์กำลังส่งเสริมเทคโนโลยีการฆ่าไวรัสที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สำหรับ 'Big Ass Fans'

อดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคภายใต้โดนัลด์ทรัมป์ดร. โรเบิร์ตเรดฟิลด์ได้พบกับกิ๊กที่แสนหวาน

Language