przez wstrzyknięcie do środka lub prawie czyszczenie

Language