Howard Hughes Medical Institute

Było kilka lat, kiedy GM prowadził jednocześnie DirecTV i pociski Tomahawk

Było kilka lat, kiedy GM prowadził jednocześnie DirecTV i pociski Tomahawk

Nie ma takiej ilości czytania z historii General Motors, która nie przywoła jakiejś komicznie niespójnej biurokracji, ale nawet ja byłem zaskoczony, gdy zdałem sobie sprawę, że w połowie lat 90. minęło kilka lat, kiedy General Motors był nominalnie odpowiedzialny za zarówno nadając telewizję satelitarną do amerykańskich domów, jak i rakiety Tomahawk za granicą. W środku tego była firma Hughes Electronics.

Language